Tone Dietrichson

Tone Dietrichson arbeider klassisk med sine motiv. Ho fordjupar seg i ljos og skugge, i eit utall av valørar, anten ho tek utgangspunkt i linosnitt, kull eller blyant.
Tone Dietrichson arbeider klassisk med sine motiv. Ho fordjupar seg i ljos og skugge, i eit utall av valørar, anten ho tek utgangspunkt i linosnitt, kull eller blyant.
Lukk