Gerd Danbolt Svalastog

Frå porselensleire
til keramikk
- frå mine hender til dine.


Eg har hatt keramikkverkstad og utsal på garden sidan 1983. Etter å ha prøva ulike leiretyper, brukar eg no porselensleire. Den er finare i strukturen og meir krevjande å arbeide med, men ”bonusen” er stor! Etter glasurbrenning på 1255 grader, får ein gode, brukarvennlege produkt. Å arbeide med porselen frå klump til ferdig produkt er utruleg fasinerande. Porselensleira sintrer på glasurtemperatur, og blir gjenomskineleg, kvit og vakker, både fin og røff på same tid. Godt å halde i hendene!
Frå porselensleire
til keramikk
- frå mine hender til dine.


Eg har hatt keramikkverkstad og utsal på garden sidan 1983. Etter å ha prøva ulike leiretyper, brukar eg no porselensleire. Den er finare i strukturen og meir krevjande å arbeide med, men ”bonusen” er stor! Etter glasurbrenning på 1255 grader, får ein gode, brukarvennlege produkt. Å arbeide med porselen frå klump til ferdig produkt er utruleg fasinerande. Porselensleira sintrer på glasurtemperatur, og blir gjenomskineleg, kvit og vakker, både fin og røff på same tid. Godt å halde i hendene!
Lukk