Solgt

Dame med koffert fra Galleri Straume

Dame med koffert

Elisabeth Helvin - skulpur

Elisabeth Helvin skriver om kunsten sin på nettsida www.elisabethhelvin.no:

«Jeg ønsker at arbeidene skal vekke undring hos den som ser.

Gjennom å utforske forholdet sårbarhet-styrke, lys-mørke, innenfor-utenfor, stor-liten, fantasi-virkelighet, det synlige-det usynlige og å gå dypere i den gjensidige avhengigheten og samtidigheten i disse. Når jeg ser tilbake på 13 års kunstnerisk virksomhet ser jeg at håp, trøst og livsutfoldelse går som en rød tråd gjennom det hele."

4 725,00 kr

Pris inklusiv 5% kunstavgift.

Høyde: 35 cm
Materiale: keramikk