Tone Dietrichson

Tone Dietrichson arbeider klassisk med sine motiv. Ho fordjupar seg i ljos og skugge, i eit utall av valørar, anten ho tek utgangspunkt i linosnitt, kull eller blyant.
Rating: Alle 0 - 1 (7)
Hennar studier blir del av heile billedflata gjenom hennar evne til å skape heilhetleg komposisjon der alle detaljer er like viktige. Ho kombinerar tradisjonelle og nye grafiske metodar for å få fram ein inderlighet og nærhet i sine tolkningar av menneskje. Motiva gjev oss innsikt i psyken og sinnet og hennar portrett opplevast som tidlause, satt inn i ein universell samanheng der tanken får spelerom.
Dietrichson er medlem av NBK, Boa og BKiB. Ho er også utdanna bilethoggar, men har sidan midten av 90.tallet via sitt arbeide til grafikk og maleri. Ei stor utfordring for henne ligger i å gjere uttrykket mest mogleg levande teknisk sett; å skape dei vakraste valørar og samtidig størst mogeleg dybde i fargane. Derfor blir kvart nye grafiske blad eit nytt eksperiment, der resultata avgjerast av antall overtrykningar og mange andre faktorar.Siste hånd på verket legg ho gjerne i form av håndkolorering.
Sidan 2001 har ho tolka Henrik Ibsens litteratur gjenom bilete og forestillingar, og i 2017 vil Dietrichson halde si største utstilling med (avdøde) Leonard Cohen. Det er då 2. gong ho stiller ut med han,- fyrste gong var i august 2014 i Galleri Ramfjord i Oslo der han også tok med Tones bilder i sin egen kunstkatalog.
Bileta frå prosjektet med Leonard Cohen vert å finne i nettgalleriet til Galleri Straume i september.
Lukk