Elisabeth Helvin

Jeg er utdannet pedagog og arbeidet i rusomsorg og barnevern fram til 2001. Da gikk reisen til Sør Afrika for å gå i lære hos keramiker Naomi Prinsloo. Etter endt læretid har jeg drevet verksted i Oslo. Arbeidene mine er laget i steingods, porselen og tre.
Rating: Alle 0 - 1 (9)
Jeg selger arbeidene mine gjennom galleriutsalg, separatutstillinger og fra verksted hvor jeg jobber på Røa. Jeg tar også imot utsmykkingsoppdrag og andre kunstrelaterte oppdrag.
Jeg er fasinert og inspirert av menneskets uutgrunnelige kompleksitet og hvordan det kommer til uttrykk i relasjoner og i livet generelt. De store eksistensielle spørsmålene får stor plass i mine arbeider og motiverer meg i den kreative prosessen.
Jeg ønsker at arbeidene skal vekke undring hos den som ser.
Gjennom å utforske forholdet sårbarhet-styrke, lys-mørke, innenfor-utenfor, stor-liten, fantasi-virkelighet, det synlige-det usynlige og å gå dypere i den gjensidige avhengigheten og samtidigheten i disse. Når jeg ser tilbake på 13 års kunstnerisk virksomhet ser jeg at håp, trøst og livsutfoldelse går som en rød tråd gjennom det hele.
Lukk